Beröringsspänning

Mätning vid ställverk

Mätning av steg och beröringsspänning

Vid ställverk ska innehavaren säkerställa att kraven för steg och beröringsspänningar enligt ELSÄK-FS 2008:1 uppnås. Vid nyproducerade ledningar behöver mätningar genomföras innan drifttillstånd kan ges av elsäkerhetsverket enligt ELSÄK-FS 2011:3. Mätnigarna kan ta dagar till veckor beroende på längden på ledningen samt andra förutsättningar. Innan arbetet påbörjas görs en uppskattning av hur lång stopptid som krävs genom att studera ledningskartor. Arbetet utfös enligt ESA 14.

Vid mätningar tas en ledning mellan två ställverk ur drift. Vi anbringar våra mätinstrument emot kraftledningen vid ställverket, vi kan då starta en simulering av jordfel på ledningen. Vi anbringar en speciellt jordningdon till högspänningsledningens stolpars jordtag. Detta gör att vi sedan kan mäta berörings och steg spänningarna i omkring stolpen. 

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

ELSÄK-FS 2008:3 måste jordningssystem i direktjordade ställverk över 100kV kontrolleras senast vart 12:e år.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med ställverkets jordtags impedans levereras. Protokollet innehåller mätvärden samt bilder och dokumentation om hur mätningen har utförts.

Säkerhet

Strömmen vid dessa arbeten uppgår till 10-100A, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Ni får ett detaljerat mätprotokoll med ställverkets  jordtagsimpedans. Vi erhåller även foton och övrig dokumentation ifrån mätningen.

Exempel protokoll…

Instrumenten vi använder

Mätningarna utförs med instrumentet Omicron CPC100 med tilläggsmodulen CP CU1 enligt SS-EN 50522. Eller en Compano 100. Samt selektivvoltmeter HGT1.

CPC100 är ett modernt instrument framtaget för att vara effektivt och kunna lösa flera olika mätningar. Enheten är lätt och kan flyttas och ställas upp av en person. Detta medför att vi i teamet kan effekt montera upp utrustningen. Detta instrument anbringas vid ställverket.

CPC100 kör även automatiserade testprogram som gör att vi kan köra igång CPC100 och fortsätta med andra mätningar medans den jobbar med mätningen.

Vid ledningsstolpen anbringar vi ett speciellt jordningdon emot stolpens jordtag. Vi använder sedan selektivvoltmätaren HGT1 från omicron för att mäta steg samt beröringsspäningarna i området kring stolpen.

HGT1

Våra arbetsplaster