Jordtagsmätning

Av ställverk

Förmätning av ställverk med Compano

Vid byggnation av nya direktjordade ställverk med en spänningsnivå över 100kV finns det en risk att jordningssystemet visar sig vara otillräckligt. För att erhålla låga beröringsspänningar vid stängsel och omgivande lokalnät krävs ofta en jordtagsresistans under 1W. Att upptäcka att jordtagsresistansen är ex. 3W i

samband med starkströmsmätningen kan medföra dyrbara förseningar då ställverket troligtvis inte kan tas i drift innan kompletterande åtgärder har hunnit installeras.

Compano 100

Omicron Compano 100 är en lillebror till starkströmsmetoden med 150V drivspänning. Vid mätningen rullas mätsonder på ca 600-900m ut i landskapet. Enligt SS-EN 50522 ska strömsondens längd vara minst 4,5 gånger jordningssystemets diameter. Systemet mäter indirekt jordtagsresistansen vid 50Hz genom att tillämpa en mätström på både 30 och 70Hz. Systemet ersätter inte starkströmsmetoden, då beröringsspänningarna inom 3km ifrån ställverket inte kan uppmätas, mätningen ger däremot en förvarning om det krävs komplementjordning som därmed hinner installeras innan starkströmsmätningen.

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds- eller systemjordning kontrolleras senast vart 8:e år.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med anläggningens jordtag levereras. Mätprotokollet innehåller även kartor och bilder som visar på hur mätningen utförts

Säkerhet

Strömmen vid och omkring dessa arbeten kan vara hög, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med anläggningens jordtagsimpedans enligt SS-EN 50522. Detta sammanställs i ett dokument som innehåller kartor, bilder hur instrumenten ställts upp deras värden samt hur spänningssond och strömsond placerats. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna spara dokumentation över hur väl anläggningens jordtag fungerar samt hur mätningen gått till.

Våra arbetsplaster