Diagnostik av

Högspännings-
komponenter

Vi utför diagnostik av krafttransformatorer och generatorer. Vid frågor om andra komponenter hör gärna av er till oss!

Krafttransformatorer

Krafttransformatorer är vitala komponenter i elnät, produktionsanläggningar och industrier. När ett transformatorskydd löser kan orsaken vara ett internt fel i krafttransformatorn, vanligtvis hanteras problemet genom att skyddet återställs och krafttransformatorns spänningssätts, orsaken till felet utreds inte alltid.

Generatordiagnostik

Generatorer är bland de dyraste och mest komplicerade högspänningskomponenterna. Ett fel innebär utebliven produktion tills att generatorn har hunnit repareras. Om en ny generator måste beställas kan leveranstiden ibland uppgå till flera år. Samtidigt är priserna på nya generatorer mycket högre än vad den gamla generatorn köptes in för, på grund av inflation. Det är därmed ekonomiskt lönsamt att testa generatorer. Vi använder systemen Omicron CPC100+CR600+TD15, Franeo 800 och Dirana. Systemen genomför ett flertal olika tester för att bedöma generatorlindningens tillstånd via DC resistans, kontaktresistans, kontaktresistans, spänningstålighet och tangens delta. Vi testar även rotorpolerna genom poldropp. Mätsystemen väger över 200kg, men vi rullar in dessa i stationen då enheterna består av sju olika väskor.

Brytare

Information kommer inom kort.

Mättransformatorer

I Sverige är det vanligt att Strömtransformatorer och spänningstransformatorer bara testas före idrifttagning, i många länder i Europa testas mättransformatorer vart 8.e år. Vi testar strömtransformatorer via Omicron CT Analyzer och Omicron Votano 100. Vi kan även genomföra Tan delta mätning av mättransformatorer via Omicron CPC100 + TD12.

Impedansmätning

Kraftledningar och kablar med en spänning över 100kV är vanligtvis försedda med impedansmätande reläskydd, dessa används vid både kortslutning och jordfel. Vid inställning av impedansmätande reläskydd är det viktigt att ha korrekta värden på kraftledningens impedans, annars kan skydden överräcka eller underräcka.

Övriga mätningar

Information kommer inom kort.

Kontakt