Jordtagsmätning

Av impedansjordade ställverk med Omicron Compano

Jordtagsmätning med Compano

Vid mätning av jordtag är det mycket viktigt att använda tillräckligt  lång strömelektrod. Enligt SS-EN 5022 måste strömelektråden vara av en längd minst 4,5 gånger ställverkets diameter och placeras ut så långt ifrån varandra som möjligt med en vinkel av 90°. Så om ställverkets diameter är 60m krävs mätkablage på 270m enligt SS-EN50522. Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds eller systemjordning kontrolleras vart 8:e år. I takt med att elnätet växer och nollunktreaktorerna blir större i ställverken medför att risken för farliga steg och beröringsspänningar blir större.  För att utförligare beskrivning av metoden lassa gärna ned bifogat dokument genom att klicka på knappen nedan.

beröringsspänning

Det finns flera anledningar att utföra denna mätning för att se till att anläggningen håller de krav som ställ av SS-EN50522

  • Installation av större nollpunktreaktor
  • Gammalt jordsystem som inte är anpassad fördes moderna nätets krav. 
  • Ställverk som är placerade i näreheten av bebyggelse
  • Längre felbortkopplingtider i region och stamnät
  • Lokalnät har högre felfrekvens än region och stamnät
  • Kablar åldras och kan ha skadats av grävarbeten t.ex fiber grävningar

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska jordtag för skydds eller systemjordning kontrolleras var 8:e år. kontroll mätning ska utföras efter varje förändring på anläggningen som kan inverka ogynnsamt på övergångsresitansen. Mätprotokollen behöver vara dokumenterade.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll enligt SS-EN 50522 med ställverkets jordtags impedans levereras. Protokollet innehåller mätvärden samt bilder och dokumentation om hur mätningen har utförts.

Säkerhet

Strömmen vid dessa arbeten uppgår till 10-100A, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med ställverkets  jordtagsimpedans enligt SS-EN 50522. Detta sammanställs i ett dokument som innehåller kartor, bilder hur instrumenten ställts upp deras värden samt hur spänningssond placerats. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna spara dokumentation över hur väl anläggningens jordtag fungerar samt vilka steg och beröringsspänningar som finns på platsen

Compano 100

Utrustningen vi använder

Mätningarna utförs med instrumentet Omicron Compano  tillsammans med en selektivvoltmeter HGT1 som interpolerar 30Hz med 70Hz för att undvika störningar i mätvärdena.

Companon är ett modernt instrument som drivs av batteri. Detta instrument erbjuder mycket flexibilitet och exakta mätvärden.

Selektivvoltmetern HGT1.

 

Vid ledningsstolpen anbringar vi ett speciellt jordningdon emot stolpens jordtag. Vi använder sedan selektivvoltmätaren HGT1 från omicron för att mäta steg samt beröringsspäningarna i området kring stolpen.

HGT1

Våra arbetsplaster