Test av

Krafttrans-
formatorer

Krafttransformatorer är vitala komponenter i elnät, produktionsanläggningar och industrier. När ett transformatorskydd löser kan orsaken vara ett internt fel i krafttransformatorn, vanligtvis hanteras problemet genom att skyddet återställs och krafttransformatorns spänningssätts, orsaken till felet utreds inte alltid.

2_1366x1336

Ett transformatorhaveri är mycket kostsamt och kan orsaka driftstörningar. Målet med krafttransformatordiagnostik är att avgöra om en krafttransformatorn är på väg att drabbas av ett fel, eller om den redan har interna skador som inte syns på utsidan. Ibland kan skadan repareras på plats eller genom att skicka iväg transformatorn på reparation.

Vi genomför krafttransformatorprovning med moderna system ifrån Omicron Energy, målet är att kunna genomföra mätningarna under kort tid, vilket sänker eventuella avbrottskostnader för er del. De besparingar ni kan göra genom att köpa in tjänsten är omfattande. En ny krafttransformator kan kosta mångmiljonbelopp, avbrottskostnader och arbetet med att i all hast hitta och installera en ny krafttransformator kan bli mycket kostsamt.

Kontakt