Test av krafttransformator

På plats vid era tranformatorer

Test av krafttransformatorer

Krafttransformatorer är vitala komponenter i elnät, produktionsanläggningar och industrier. När ett transformatorskydd löser kan orsaken vara ett internt fel i krafttransformatorn, vanligtvis hanteras problemet genom att skyddet återställs och krafttransformatorns spänningssätts, orsaken till felet utreds inte alltid

Ett transformatorhaveri är mycket kostsamt och kan orsaka driftstörningar. Målet med krafttransformatordiagnostik är att avgöra om en krafttransformatorn är på väg att drabbas av ett fel, eller om den redan har interna skador som inte syns på utsidan. Ibland kan skadan repareras på plats eller genom att skicka iväg transformatorn på reparation.

 

Vi genomför krafttransformatorprovning med moderna system ifrån Omicron Energy, målet är att kunna genomföra mätningarna under kort tid, vilket sänker eventuella avbrottskostnader för er del. De besparingar ni kan göra genom att köpa in tjänsten är omfattande. En ny krafttransformator kan kosta mångmiljonbelopp, avbrottskostnader och arbetet med att i all hast hitta och installera en ny krafttransformator kan bli mycket kostsamt.

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Vi följer riktlinjer för arbete i de miljöer som krafttransformatorn står i.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med krafttranformatorns status. Mätprotokollet innehåller även kartor och bilder som visar på hur mätningen utförts

Säkerhet

Strömmen vid och omkring dessa arbeten kan vara hög, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14. Vid mätningar på krafttranformatorer kan även andra aspekter som fallskydd vara aktuellt. 

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med de olika testen som utförts. Status för komponenter i krafttransformatorn. Protokollet innehåller även bilder som dokumenterar hur mätningen utförts.

Testet genomförs via tre system efter varandra.

Omicron Testrano 600 + TD12

 • Omsättning
 • Magnetiseringsström
 • DC lindningsresistans
 • Dynamisk resistans, testar lindningskopplaren
 • Kopplingsart
 • Avkylningsprov
 • Kortslutningsimpedans / Läckreaktans
 • Frekvenssvar för läckströmsförluster
 • Tan delta mätning med upp till 12kV provspänning

 

Dirana

Dielektriskt frekvenssvar – DFR. Systemet avgör vatteninnehåll och kemiskt innehåll transformatorlindningens papper och genomföringar. Frekvenser ifrån μHz till kHz bandet används. Resultatet avslöjar krafttransformatorns isolationsförmåga.

Traditionella oljeprover avgör vatteninnehåll och kemiskt innehåll i transformatoroljan, det är däremot innehållet i papperet som är avgörande för om krafttransformatorn kommer drabbas av varvkortslutning eller jordfel. Systemet avgör även:

 • Effektfaktor vid 50Hz
 • Kapacitans
 • Isolationsresistans
 • Polarisationsindex (PI) och DAR prov.

Franeo 800

Frekvenssvep – SFRA prov. Avgör om lindning eller järnkärna har deformerats, kortslutits. Metoden skapar ett fingeravtryck och kan avgöra om krafttransformartorn har förändrats vid framtida tester. Mätningen genomförs i ett frekvensspann ifrån 1Hz till 30MHz.

Vi utför även test av strömtransformatorer vid genomföringar

Många krafttransformatorer har strömtransformatorkärnor inbyggda i genomföringarna, dessa är ofta aldrig kontrollerade vid SAT tester. Skälet är svårt, och ofta inte genomförbart att driva en tillräckligt stor primärström, då genomföringen ansluter till krafttrasformatorns lindning. Felaktigt monterade mätkärnor eller felaktiga mätdata kan ge utebliven eller obefogad felbortkoppling, vilket kostar stora summor.

I samband med test av en krafttransformator kan vi även genomföra tester av genomföringarnas strömtransformatorkärnor via Omicron CT Analyzer, som använder ströminjicering i sekundärkretsen. Vi mäter bland annat:

 • Omsättning och noggrannhet
 • Lindningsresistans
 • Magnetiseringskurva och
 • knäpunkt
 • Vinkelfel
 • Börda
 • Klass (TPS, TPX, TPY eller TPZ)
 • Transient dimensioneringsfaktor (Ktd)
 • Remanens
 • Riktning och detektering av montagefel

Om en kortslutning eller ett jordfel har inträffat i systemet kan strömtransformatorkärnor drabbas av remanens, detta är i synnerhet fallet vid platser med hög kortslutningseffekt och höga felströmmar. Hög remanens kan även bli ett problem i nät där kortslutningseffekten har ökat till följd av nätutbyggnad eller byggnation av vindparker. CT Analyzer avmagnetiserar järnkärnan och minskar risken att kärnan går i mättnad vid ett andra fel, eller vid en transformatorinkoppling. En mättad transformatorkärna kan leda till utebliven eller obefogad felbortkoppling.

Upp till 5 mätkärnor kan testas vid samma tillfälle. Mätningen styrs via mjukvaran RemAlyzer, som skriver en gemensam rapport för de tre fasernas upp till 15 mätkärnor och avgör om något är fel utifrån gällande IEC standarder.

Våra arbetsplaster