Mätningar av

markresistivitet

Vi mäter markresistivitet vid nybyggnation av kraftledningar, ställverk och vindkraft.

Kraftledningar

Information kommer inom kort.

Ställverk

Information kommer inom kort.

Vindkraftverk

Information kommer inom kort.

Kontakta oss för mer info

Information kommer inom kort.

Kontakt