Mätning av markresistivitet

Vid kraftledningar

Mätning av markresistivitet

Många nya kraftledningar med en spänningsnivå över 130kV förses med OPGW, topplinor som innehåller optofiber. Konstruktionen medför att stolparnas regel ansluts till topplinan, som förses med nedledare och jordtag vid varje stolpe.

Jordtagen ska kunna fungera vid arbetsjordning, vilket innebär att deras enskilda jordtagsresistans bör understiga 100Ω vid djupjordtag och 50Ω vid ytjordtag. Detta är extra viktigt vid induktion ifrån parallella ledningar, där arbetsjordning måste kunna anbringas för att ladda ur faslinorna och topplinorna.

För att kunna bedöma den nödvändiga omfattningen av varje jordtag är mätning av markresistivitet vid varje stolpe ett lämpligt verktyg som kan spara mycket pengar.

 

Målet är att kunna bedöma hur många jordspett som ska drivas ner vid olika stolpar för att erhålla en jordtagsresistans under 100Ω vid djupjordtag. Om mätningen av markresistivitet inte utförs kan jordtaget bli onödigt omfattande och dyrt, eller så visar det sig att jordtaget inte understiger 100Ω

Omicron Compano 100 kan mäta markresistivitet via både Wenner och Schlumbergermetoden.

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

Jordtagen ska kunna fungera vid arbetsjordning, vilket innebär att deras enskilda jordtagsresistans bör ej överstiga 100Ω vid djupjordtag och 50Ω vid ytjordtag.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll med områdenas resistivitet levereras. Mätprotokollet innehåller även kartor och bilder som visar på hur mätningen utförts

Säkerhet

Strömmen vid och omkring dessa arbeten kan vara hög, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med de olika platsernas jordtag enligt SS-EN 50522. Detta sammanställs i ett dokument som innehåller kartor, bilder hur instrumenten ställts upp deras värden. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna spara  och använda dokumentationen över hur markens resistivitet ser ut i området.

Instrumenten vi använder

Compano 100

Omicron Compano 100 kan mäta markresistivitet via både Wenner och Schlumbergermetoden.

Våra arbetsplaster