Kraftdiagnos

Verksamma sedan 2013. Specialiserade på jortagsmätningar och test av högspänningskomponenter. Kraftdiagnos har 10st medarbetare som utgår ifrån Umeå. Verksamma i hela landet.

Om oss

Kraftdiagnos AB startades 2013, namnet kraftdiagnos tillkom 2020. Vi fokuserar på jordtagsmätningar och test av högspänningskompnenter via mätsystem ifrån Omicron Energy. Företaget har 10st medarbetare som utgår ifrån Umeå och genomför mätningar i hela landet.

Vattenkraft
starkströmsmetoden vid ställverk

Våran ambition

Vår ambition är att kunna genomföra tester via moderna mätsystem som ger högre precision och mycket kortare avbrott än övriga aktörer på marknaden. Företagets VD, Gustav Lundqvist är civilingenjör och föreläsare med över 10 års erfarenhet ifrån kraftindustrin. När vi genomför mätningar har vi kompetens att utvärdera resultaten, göra en bedömning och rekommendera åtgärder.