Tjänster

Kraftdiagnos specialister på jordtagsmätningar och mätning av högspänningskompnenter.

Jortagsmätningar

Direktjordade ställverk, starkströmsmetoden.

Vi använder omicron CPC100 för denna jordtagsmätning. Då kan vi använda oss utav starkströmsmetoden som krävs för att kunna mäta större jordningssystem.

Impedansjordade ställverk

När vi mäter impedansjordade ställverk jordtag använder vi omicron compano 100.

Vindkraftverk

Vi kan utföra jordtagsmätningar av vindkraftverk under drift. Onödiga stop undviks. 

Telemaster

Vi använder omicron compano 100 och gör en selektiv jordtagsmätning. Vi tar reda på resistansen strömmen möter när den går ifrån jordtag till sann jord.

Byggnader med åskledare

Vi använder omicron compano 100 och gör en selektiv jordtagsmätning. Vi kan då ta fram jordningssystemets enskilda jordtagsresistans utan inverkan ifrån yttre nät.

Diselverk

Vi använder omicron compano 100 och gör en selektiv jordtagsmätning. Vi tar fram jordningssystemets enskilda jordtagsresistans utan inverkan ifrån yttre nät.

Kraftledningsstolpar

När vi gör en selektiv jordtagsmätning av kraftledningsstoplar använder vi omicron compano 100. Vi mäter det enskilda jordtagets resistans, inte den resulterande jordtagets resistans ifrån flera stolpar.

Industrier

Vid industrier finns flera viktiga anläggningar som behöver ha ett bra jordtag för att fungera optimalt viktigt för att strömmen bryts vid jordfel.

Förmätning av ställverk

Vi utför mätningar av ställverk i tidigt stadie för att upptäck fel så man hinner återgälda problem med jordtaget i ett tidigt stadie i projekt för att undvika förseningar

Mätning av beröringsspänningar

Direktjordade Högspänningsledningar

Vi mäter steg och beröringspänningar i omgivningen omkring direktjordade högspänningsledningar

Ställverk

Vi mäter steg och beröringspänningar i omgivningen omkring ställverk.

Vindkraft

Vi mäter steg och beröringspänningar i omgivningen omkring vindkraftverk.

Mätning av markresistivitet

Kraftledningar

Vi mäter markresistivitet vid nybyggnation av kraftledningar. Detta är viktigt för att kunna dimensionera jordtagen längs kraftledningen.

Ställverk

Vi mäter markresistivitet vid nybyggnation av ställverk. Detta är viktigt för att kunna dimensionera jordtaget som anläggningen kräver.

Vindkraft

Vi mäter markresistivitet vid nybyggnation av vindkraftverk. Detta är viktigt för att kunna dimensionera jordtaget som anläggningen kräver.

Test av högspänningskomponenter

Krafttransformatorer

Vi utför diagnostik av krafttransormatorer.

Generatorer

Vi mäter och diagnostiserar generatorer

Brytare

Vi besiktar och testar brytare

Mättransformatorer

Vi mäter både ström och spänningstransformatorer

Impedansmätning

Impedansmätningar av kraftledningar över 100kV

Övriga mätningar

Vid frågor om andra komponenter hör gärna av er till oss!