Kraftdiagnos

– Mätningar med mervärde

Vi genomför avancerade mättjänster med korta avbrottstider och hög kvalitet. Vi har ett stort antal moderna mätsystem ifrån Omicron Energy och personal som kan sättas in för att genomföra mätningar på kort tid. Dessutom är vi tillgängliga över hela landet.

Jordtagsmätningar

Vi utför jordtagsmätningar av direktjordade ställverk över 100kV, impedansjordade ställverk, vindkraftverk, industrier, kraftledningsstolpar, dieselverk, byggnader och telemaster

Mätning av beröringsspänningar

Information kommer snart…

Krafttransformatordiagnostik

Information kommer snart…

Ström- och spänningstransformatorer

Information kommer snart…

Brytarprovning

Information kommer snart…

Elmotordiagnostik

Information kommer snart…

Generatordiagnostik

Information kommer snart…

Test av ventilavledare

Information kommer snart…

Referenser

– Ett urval av våra kunder

Kontakt