Mätning av

berörings-
spänningar

Vi mäter steg och beröringspänningar i omgivningen omkring direktjordade högspänningsledningar, ställverk och vindkraftverk.

Kontakt