Mätningar av

Ström- och spännings-

transformatorer

 

Ström- och spänningstransformatorer är kraftsystemets ögon- och öron. De ska klara av att detektera fel, samtidigt som de ska utgöra grunden för en korrekt debiteringsmätning. Mätfel kan sluta i utebliven, eller obefogad felbortkoppling. Om noggrannheten är bristfällig kan resultatet bli felaktiga kostnader eller intäkter för konsumtion- eller produktion av elektricitet. Mätningen genomförs före idrifttagning, men även som periodisk kontroll. Sverige är ett av få länder där det är ovanligt med periodisk mätning, utomlands är det vanligt med kontroll av mättransformatorernas noggrannhet vart 10.e år. Det är en självklarhet att mätinstrument och momentnycklar ska vara kalibrerade, konstigt nog har samma insikt inte förankras för mättransformatorer, trots att stora summor står på spel. Vi genomför mätningarna via Omicron CT Analyzer och Votano, som är 10 gånger mera exakta jämfört med klassisk primärinjicering. Vi kan även mättransormatorns isolationsförmåga via tangens delta mätning, där vi använder Omicron CPC100+TD15. Vi kan även detektera vatten och nedbruten isolationsförmåga via Omicron Dirana.

Kontakt