Brytarprovning

Brytare är en vital del i en snabb och tillförlitlig felbortkoppling. Om de inte fungerar som de ska kan resultatet bli onödigt långa felbortkopplingstider med risk för personal och anläggningar. En brytare som inte fungerar kan även skapa problem då planerade kopplingar vid reservdriftomläggningar inte går att genomföra. Vi genomför brytarprovning genom Omicron Cibano 500, som mäter brytarens statiska kontaktresistans, och brytarens dynamiska kontaktresistans under brytförloppet. Systemet testar även strömmen i brytarens utlösningsmagnet under brytförloppet och mekanisk analys. Systemet är mycket avancerat och kan spara upp till en tredjedel av tiden jämfört med äldre system.

Kontakt