Diagnostik av

Elmotorer

Elmotorer är avgörande för att industrin ska gå utan driftstopp. Många elmotorer har varit installerade under lång tid, och kan ha många år kvar om de underhålls. Problemet är at vissa elmotorer kan vara på väg mot haveri, pga. begynnande fel. Vi genomför motordiagnostik via Omicron CPC100+CR600+TD15, Franeo800 och Dirana. Systemen genomför ett flertal tester, bland annat tangens delta, PI, DAR, SFRA (fingerprint) och dielektriskt gensvar. Mätningen ger ett fingeravtryck, som ger information om vilka motorer som ska tas ur drift, rengöras, lackas om och förses med nya kullager. Mätningen genomförs under ca 1-2h per motor och kan spara stora summor för kunden. Mätningen är extra intressant med stigande inflation, då motorn köptes in för en bråkdel av priset för en ny motor. Samtidigt som leveranstiden för nya elmotorer kan vara omfattande.

Kontakt