Test av

Krafttrans-
formatorer

Vi genomför avancerade tester av krafttransformatorer via Omicron Testrano 600, TD12, Franeo 800 och Dirana. Många transformatorer har begynnande fel som kan åtgärdas för att förlänga transformatorns livslängd. För nätbolag kan en transformator som är nära 50 år testas inför försäljning, som ger mycket högre intäkter jämfört med återvinning. Testerna genomförs under ca 6h genom att transformatorn tas ur drift. Vi kan bistå vid urslackning och kopplingar. Systemen genomför 18 olika tester, där lindning, järnkärna, genomföringar och lindningskopplare kontrolleras. Systemen testar bland annat genomföringar med 12kV och gör dynamisk tidsbaserad analys av lindningskopplaren. Vi mäter omsättning med 12kV spänning, vilket medför att vi kan upptäcka fel som kan vara svåra att identifiera med lågspänning

2_1366x1336

Shuntreaktorer

Shuntreaktorer testas på samma sätt som en krafttransformatorer, vi använder systemen Omicron Testrano 600, TD12, Franeo 800 och Dirana. Mätningen tar ca 5h och upptäcker om shuntreaktorn är i gott skick, eller om det finns fel som bör åtgärdas innan felförloppet har eskalerat. Shuntreaktorer har ofta ett flertal strömtransformatorer i genomföringarna, som vi kan testa via Omicron CT Analyzer.

Tan delta mätning av genomföringar

Genomföringar används bland annat vid krafttransformatorer, shuntreaktorer och kraftkablar. Vi använder mätsystemet Omicron CPC100 + TD15 för att upptäcka om det finns resistiva läckströmmar till jord. Om läckströmmarna är för stora kan genomföringen vara på väg att drabbas av oljeläckage, explosion eller brand. Cirka hälften av alla defekta genomföringar ger inte någon yttre påverkan, de utgör däremot ett riskmoment som kan skada andra komponenter och äventyra driften.

Test av strömtransformatorer i genomföringar

Strömtransformatorer installeras ofta i krafttransformatorer med en spänningsnivå av 130kV och uppåt. Om strömtransformatorerna är felriktade kan de orsaka obefogad eller utebliven felbortkoppling. Vi använder Omicron CT Analyzer för att testa 8 olika egenskaper, vi undersöker bland annat börda, lindningsresistans, noggrannhet, knäpunkt, vinkelfel och Ktd faktor. Om ett fel har inträffat ute i nätet kan mätkärnan ha kvarvarande remanens, vilket minskar risken för obefogad felbortkoppling. Vi avmagnetiserar strömtransformatorns järnkärna innan testet är slutfört.

sluten trafo

Oljeanalys vid slutna transformatorer

Hermetiskt tillslutna krafttransformatorer finns i olika storlekar. Mindre enheter är inte föremål för fullskaliga tester pga. sitt lägre pris. De kan dock vara viktiga för driften av en anläggning. På grund av sin konstruktion är oljeprover inte ett alternativ. Vi analyserar oljan i transformatorns papper via Omicron Dirana, som genomför mätningar med låga frekvenser ner till 10 micro Hertz. Systemet avgör vatteninnehållet i papperet och isolationsmaterialets kondition. Mätningen tar ca 1h, vid behov kan vi bistå med ur- och inslackning.

Kontakt