Vi levererar en komplett mättjänst genom att hålla

God kommunikaton

Vi jobbar i nära kontakt med kunden. Vi har en god dokumenthantering och leverar ett tydligt underlag för våra tjänster.

Korta stopptider

Vi planerar jobben noggrant och ser till att stoptiderna för våra kunder blir så korta som möjligt.

Flexibilitet

Med den unika kunskapen kraftdiagnos besitter kan vi göra unika bedömningar för varje beställning och välja lämpliga metoder utifrån förutsättningarna.

Våra tjänster

Jordtagsmätningar

Vi utför jordtagsmätningar på direktjordade kraftledningar, vindkraftverk, ställverk och telemaster

Test av högspänningskomponenter

Test av högspänningskomponenter som transformatorer, generatorer mm.

Mätning av beröringsspänningar

Vi utför mätningar av steg och beröringsspänningar i omgivningen om kraftledningar, vindkraft och ställverk

Mätning av markresistivitet

Vi utför mätningar av markresistivitet vid byggnationer av kraftledningar, ställverk.