Test av

Ventilavledare

Ventilavledare är avgörande för livslängden hos krafttransformatorer, shuntreaktorer, kraftkablar och ställverkskomponenter. När en åsktransient leds in ifrån elnätet ska de överleda energin till jord, samtidigt som potentialen mellan fas och jord blir densamma, vilket minskar risken för isolationsfel. Många komponenter havererar under hög last, långt efter att åskan har försvagat komponentens isolationsnivå. Ventilavledare kan dessvärre vara ej fungerande, trots att de ser bra ut på utsidan. Insidan består av varistorblock som kan ha tagit skada av åskväder och jordfel systemet. Vi testar ventilavledare under drift via Doble LCM500, som mäter både läckström och elektriska fält runt avledaren. Vissa innehavare genomför mätningen vart 6.e år, men de flesta ventilavledare har aldrig kontrollerats. Mätningen genomförs under ca 30 minuter per avledare och kan spara stora summor för innehavaren. Förutom att ventilavledaren kan vara ej fungerande, kan den drabbas av jordfel med tillhörande produktionsstörningar.

Kontakt