Jordtagsmätning

Av direktjordade ställverk med starkströmsmetoden

Starkströmsmetoden

Starkströmsmetoden används vid större jordningssystem. Utöver ställverkets jordtagsresistans säkerställer vi även att steg och beröringsspänningar omkring ställverket inte överskrider kraven i ELSÄK-FS 2008:1. För att läsa en utförligare beskrivning av metoden finns bifogat dokument att ladda ned genom att klicka på knappen nedan.

En kraftledning mellan två ställverk med ett avstånd av minst 10km tas ur drift under mätningen och används som strömmätledning. Som spänningsmätledning tillämpas en teleledning eller 2-3km kablage som rullas ut till ett strömjordtag som vi upprättar i landskapet.

Vi erbjuder er en komplett mättjänst

Som uppfyller och de krav som branchen och kunder ställer

Riktlinjer

ELSÄK-FS 2008:3 måste jordningssystem i direktjordade ställverk över 100kV kontrolleras senast vart 12:e år.

Dokumentation

Utförligt mätprotokoll enligt med ställverkets jordtagsimpedans levereras. Protokollet innehåller mätvärden samt bilder och dokumentation om hur mätningen har utförts.

Säkerhet

Strömmen vid dessa arbeten uppgår till 10-100A, detta medför att elsäkerheten är hög. Vi utför arbetet i linje med ESA 14.

Detaljerat mätprotokoll

Kunden får ett detaljerat mätprotokoll med ställverkets  jordtagsimpedans enligt SS-EN 50522. Detta sammanställs i ett dokument som innehåller kartor, bilder hur instrumenten ställts upp deras värden samt hur spänningssond placerats. 

Detta för att kunden enkelt ska kunna spara dokumentation över hur väl anläggningens jordtag fungerar samt vilka steg och beröringsspänningar som finns på platsen

Instrument vi använder

Mätningarna utförs med instrumentet Omicron CPC100 med tilläggsmodulen CP CU1 enligt SS-EN 50522.

CPC100 är ett modernt instrument framtaget för att vara effektivt och kunna lösa flera olika mätningar. Enheten är lätt och kan flyttas och ställas upp av en person. Detta medför att vi i teamet kan effektivt montera upp instrumentet samt etablera övrig utrustning för att starta mätningarna snabbt. 

CPC100 kör automatiserade testprogram som gör att vi kan köra igång CPC100 och fortsätta med andra mätningar medans den arbetar.

För att säkerställa att steg och beröringspäninngarna omkring ställverket är inom rekommendationerna enligt ELSÄK-FS 2008:1 använder vi selektivvoltmätaren HGT1 från omicron.

HGT1

Våra arbetsplaster